fbpx
E-mail: info@miqihuiswerkbegeleiding.nl

Bijles & begeleiding in ’t Gooi

HOMi | Het leerlingvolgsysteem van MIQI Huiswerkbegeleiding

ONS LEERLINGVOLGSYSTEEM

HOMi

MIQI Huiswerkbegeleiding draagt de gehele schoolweek bij tot een goed verloop van de schoolcarrière van haar leerlingen. Het leerlingvolgsysteem HOMi helpt ons hierbij; wij omschrijven dit systeem weleens gekscherend als ons track-and-trace systeem waarmee wij een leerling in haar schoolactiviteiten kunnen volgen. De docenten van MIQI Huiswerkbegeleiding kunnen namelijk precies nagaan wat een leerling elke dag maakt en leert. Zo ziet men iedere dag in een overzicht wat er per vak gepland staat en afgerond is. Met deze informatie kunnen onze docenten de leerling uitstekend aansturen en begeleiden. Er wordt de leerling daarbij een duidelijke leerstructuur aangeleerd, zodat er bij het maken van het huiswerk en het voorbereiden op een toets de juiste methode wordt gehanteerd. Op deze manier wordt eventuele leerstress en onzekerheid vermeden.

-> Zelfstandigheid creëren
—> Motiveren & enthousiasmeren
-> Leren leren & plannen
—> Leren structureren & organiseren

Het huiswerk en toetsen van een leerling worden automatisch vanuit Magister of Somtoday gesynchroniseerd, waarna samen met een begeleider van MIQI tijdens de huiswerkbegeleiding de dag- en weekplanning kunnen worden opgemaakt. Leerlingen hoeven enkel aan te geven wanneer zij wat gaan maken en/ of leren. Deze taak lijkt juist eenvoudig, maar dat valt juist in de praktijk vaak tegen. In eerste instantie zullen onze begeleiders actief helpen met het ‘leren plannen’ van huiswerk en toetsen. Tijdens het plannen letten wij op verschillende aspecten, zoals het privé leven van de leerling en of al de toetsstof vaak genoeg wordt herhaald. Immers door herhaling en actief leren leert men!

HOMi activeert en stimuleert leerlingen om zich actief bezig te houden met hun schoolcarrière en planning. Op deze manier proberen wij bij onze leerlingen zelfstandigheid te creëren en ze daarmee klaar te stomen voor de toekomst. Onze doelstelling is dat de leerling na een begeleidingsperiode van enkele maanden zelf in staat is om een goede studieplanning te maken.

Naast het ‘leren plannen’ helpt het leerlingvolgsysteem ons ook om u als ouders te informeren. Na elke huiswerkbegeleiding ontvangt u van ons een lessamenvatting per mail met daarin een korte rapportage van de huiswerkbegeleiding, de tijden waarop uw zoon of dochter aanwezig was en het gemaakte huiswerk vermeld. Verder kunnen wij ook in deze mail indien nodig tips of adviezen meesturen over specifiek huis- of leerwerk. U blijft hiermee altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.